MIDALIDARE ROCK IN THE WINE VALLEY
ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
Не се колебайте да се свържете с нас, ако не откривате търсената от вас информация.
1. Забранено е внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите - боксове, ножове, други предмети с по-големи размери, имащи остри ръбове/върхове и др.;

2. Забранено е внасянето на професионални фотоапарати /с телеобективи/;

3. Забранено е внасянето на видеокамери;

4. Забранено е внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества;

5. Забранено е внасянето на храни и напитки;

6. Забранено е внасянето на чадъри;

7. Забранено е посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние;

8. Забранено е допускането на лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;

9. Забранено е внасянето на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси

10. Проверяват се всички чанти и пакети на зрителите.

11. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места
след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст,
съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2. – попълнена декларация на основание чл. 8 от закона за закрила на детето.


Декларация за непълнолетни лица:
Декларация по чл.8 ал.3,4,7 от Закона за закрила на детето
Made on
Tilda